Ätstörningar

Ett tecken på att du har en ätstörning kan vara att du ofta tänker på mat, din kropp, din vikt och hur du ser ut. Ofta är du kanske också dömande mot dig själv. Det är viktigt att komma ihåg att en ätstörning inte alltid syns och det kan vara svårt att själv förstå att man har en ätstörning eftersom att det inte är ovanligt att den kommer gradvis. Det är viktigt att ta ätstörningar på allvar och att försöka få hjälp så fort som möjligt.
Dels för att minska den psykiska lidandet förknippat med ätstörningar, dels för att det kan skada din kropp. I extrema fall kan ätstörningar leda till döden om kroppen får för lite energi för att kunna hålla igång viktiga organ och funktioner. Det är lätt att tro att en minskning i vikt eller ökad kontroll över maten kommer leda till ett större välbefinnande och lycka, men så är det inte. För att komma ifrån de negativa tankarna och känslorna om misslyckande måste man bli frisk från sin ätstörning.

Självkänsla

Först ska vi skilja på självkänsla och självförtroende. Självkänsla handlar om hur du ser på dig själv, med både dina bra och mindre bra sidor. Självkänslan är den grundkänslan du har om dig själv. Självförtroende å andra sidan handlar istället om att du är bra eller dålig på att göra saker. Har du en bra självkänsla så känner du oftast att du duger och du accepterar dig själv, du kan göra bort dig själv och skratta åt det istället för att må dåligt, du accepterar att alla inte gillar dig och du gör saker som får dig att må bra.

Självförtroende

Självförtroende handlar om hur bra eller dålig du tror att du är på att klara av olika saker, men ett bra självförtroende och en tro på att du klarar av vissa saker behöver inte innebära att du har en bra eller stabil självkänsla. När du klarar av att göra olika saker så växer ditt självförtroende och du får en större tro på att du kommer lyckas med det du gjort även nästa gång.
Om du har en stabil självkänsla så kan det leda till att du har lättare att få ett bättre självförtroende i de sakerna du gör men det är också vanligt att kompensera en låg självkänsla med ett bra självförtroende. Ofta har du då en stark drivkraft och blir framgångsrik inom olika områden som du tar dig för, men risken är att annat så som din hälsa, relation till andra eller dina egna intressen hamnar i skymundan. Att pressa sig till att prestera under en längre tid utan återhämtning kan leda till att du drabbas av utmattning. Det kan också vara svårt att känna sitt eget värde när du känner att du inte lyckas med det du gör, till exempel skola eller jobb, vilket kan innebära både en låg självkänsla och ett dåligt självförtroende.