Ätstörningar


BED (Binge Eating Disorder) Hetsätning, eller BED (Binge Eating Disorder) innebär att du i perioder hetsäter utan försök att bli av med maten efteråt vilket gör att du till följd kan gå upp i vikt. Det är inte ovanligt att du har haft anorexi eller bulimi innan du drabbas av hetsätning. Anorexi När du har anorexi har du ofta en syn på ditt utseende och din kropp som andra inte delar med dig och du har en strikt diet, fastar eller svälter dig själv. Du är livrädd för att gå upp i vikt och vid anorexi hänger din självkänsla samman med hur du ser på din vikt och kropp. Psykisk ohälsa bland personer med anorexi är vanligt och kan vara både ångest, depression eller något så allvarligt som självmordstankar. UNS (Utan Närmare Specifikation) Det finns en rad andra ätstörningar och varianter på ovan diagnoser som samlas under begreppet UNS. Ett exempel är Atypisk Anorexi som innebär att du har alla tecken på anorexi men inte är underviktig. Du kan också ha tecken på Bulimi eller hetsätning där du inte hetsäter tillräckligt ofta för att uppfylla kriterierna för någon av diagnoserna. Bulimi Din självkänsla hänger ihop med bilden du har av din kropp och din vikt och om du lider av bulimi hetsäter du för att sedan göra dig av med maten igen, antingen genom att kräkas eller använda någon form av laxermedel. Ortorexi Ortorexi är ingen formell ätstörning men lika viktig att ta på allvar eftersom problemen kan vara stora för den som drabbats. Att ha ortorexi uttrycks ofta genom mycket och överdriven träning i kombination med en strikt diet.
Om kategorin Ätstörningar [Ätstörningar] (3)

Ett tecken på att du har en ätstörning kan vara att du ofta tänker på mat, din kropp, din vikt och hur du ser ut. Ofta är du kanske också dömande mot dig själv. Det är viktigt att komma ihåg att en ätstörning inte alltid…

Min erfarenhet av aneroxia [Anorexi] (3)
Har jag en ätstörning? [Ätstörningar] (5)
Jag tror jag behöver hjälp [Ätstörningar] (3)
Får inte hjälpen jag behöver [Ätstörningar] (2)
Jag behöver lite hjälp [Bulimi] (3)
Hur ska jag bli av med min bulimi? [Bulimi] (10)
HJÄLP! Hur ska jag göra för att komma på benen igen? [Bulimi] (2)
Mitt matmissbruk [BED (Binge Eating Disorder)] (3)
Matmissbruk, också en ätstörning [BED (Binge Eating Disorder)] (2)