Om kategorin Självförtroende


#1

Självförtroende handlar om hur bra eller dålig du tror att du är på att klara av olika saker, men ett bra självförtroende och en tro på att du klarar av vissa saker behöver inte innebära att du har en bra eller stabil självkänsla. När du klarar av att göra olika saker så växer ditt självförtroende och du får en större tro på att du kommer lyckas med det du gjort även nästa gång. Om du har en stabil självkänsla så kan det leda till att du har lättare att få ett bättre självförtroende i de sakerna du gör men det är också vanligt att kompensera en låg självkänsla med ett bra självförtroende. Ofta har du då en stark drivkraft och blir framgångsrik inom olika områden som du tar dig för, men risken är att annat så som din hälsa, relation till andra eller dina egna intressen hamnar i skymundan. Att pressa sig till att prestera under en längre tid utan återhämtning kan leda till att du drabbas av utmattning. Det kan också vara svårt att känna sitt eget värde när du känner att du inte lyckas med det du gör, till exempel skola eller jobb, vilket kan innebära både en låg självkänsla och ett dåligt självförtroende.