Övning: Detta är jag


#1

Gör så här: Föreställ dig att du har köpt en helsidesannons i en tidning för att få berätta om dig själv för hela världen, som om du vore en produkt eller ett varumärke. Skriv ner vad du skulle säga, vilka bilder du skulle använda dig av, berätta om dina förmågor, det liv du har levt tidigare och det du lever just nu.

Hur mycket självförtroende har du?

Gör så här: Avsluta de fem nedanstående meningarna, alla på olika sätt. Bedöm sedan dig själv i jämförelse med det du har skrivit.

  • En person med bra självförtroende är någon som…
  • En person med bra självförtroende är någon som…
  • En person med bra självförtroende är någon som…
  • En person med bra självförtroende är någon som…
  • En person med bra självförtroende är någon som…

#2

#3