Övning: Gör en tankeövning eller skriv dagbok


#1
  • Skriv ner dina tankar som oroar dig och som påverkar din självkänsla negativt. Det kan exempelvis vara “Mina klasskamrater tycker att jag är värdelös, och det stämmer nog”

  • Försök att granska det du precis skrivit och försök komma fram till om detta är något som verkligen, på riktigt, stämmer eller inte. Och om det mot förmodan skulle stämma, är det något som i så fall kan leda till någon katastrof?

I de flesta fallen kan vi komma fram till att det som vi går runt och tänker på förmodligen inte stämmer, och om det skulle stämma så kommer det förmodligen inte leda till någon katastrof. När vi kommit fram till detta blir det lättare för oss att släppa de här tankarna, vilket ofta kan minska vår ångest och oro.


#2

#3