Övning: Jag känner mig självsäker


#1

Gör så här: Tänk igenom några situationer där du umgås med andra och inte känner dig så trygg som du skulle vilja. Ge exempel på situationer eller relationer där du känner dig självsäker eller inte (”Jag är OK” eller ”Jag är inte OK”) och där andra förefaller känna sig självsäkra eller inte (”Du är OK” eller ”Du är inte OK”)

Beskriv tillfällen där du känner dig mindre självsäker:

  • A.) Ge ett exempel på en ”Jag är OK, du är inte OK”-situation.
  • B.) Ge ett exempel på en ”Jag är OK, du är OK”-situation.
  • C.) Ge ett exempel på en ”Jag är inte OK, du är inte OK”-situation.
  • D.) Ge ett exempel på en ”Jag är inte OK, du är OK”-situation.

#2

#3