Övning: "Som om"


#1

Den här övningen handlar om du ska försöka agera på ett sätt som stämmer överens med det beteende eller den kunskapen/färdigheten du önskar att du har. Lite som att “fake it til you make it” eller “eller fejka det tills det blir en sanning”.

Det jag vill att du ska göra är att sätta dig in i en annan situation än den du är i nu, en situation där du har bra självfortroende. Exempelvis, om du var självsäker och hade ett bra självförtroende, hur skulle du då känna, agera och tala? Och vad skulle du göra? När du ställer de här frågorna till dig själv så tvingar du dig att svara på dem vilket förhoppningsvis kan hjälpa dig till ett bättre självförtroende. Tanken är att ju fler gånger du tänker på de här frågorna och svaren desto som är tillhör någon med bättre självförtroende, ju lättare ska det bli att ta fram de här tankarna och känslorna som ska bli en vana för dig. När tankarna och känslorna blir en vana hos dig kommer du förhoppningsvis märka att ditt självfötroende förbättras.