Övning: Vad jag säger till mig själv


#1

Gör så här: Skriv ner en negativ beskrivning av dig själv som du ibland använder. Skriv sedan ner en positiv självbeskrivning som kan visa på hur den bild man ger av sig själv kan leda till både en bättre självkänsla och ett beteende som du vill uppnå.

Negativ självbeskrivning:

  • En oönskad uppfattning som du har om dig själv (till exempel: Jag är blyg)
  • När du upplever det (till exempel i större sällskap)
  • Den kroppsliga reaktionen (till exempel att känna sig nervös)

Positiv självbeskrivning:

  • En önskad uppfattning som du har om dig själv (till exempel: Jag gillar att träffa andra människor)
  • När du upplever det (till exempel i större sällskap)
  • Den kroppsliga reaktionen (till exempel att känna sig intresserad av andra)

#2

#3