Övning: Var snäll mot dig själv


#1

Många av oss har en väldigt självkritisk inre röst som säger åt oss att vi inte duger och när vi får någon form av kritik från exempelvis lärare, vänner eller familj så är vår första tanke och känsla att vi är dåliga och inte duger. I de här situationerna kan vi försöka utvärdera våra negativa tankar och ta reda på om det faktiskt stämmer.

Gör så här:

  • När du får kritik (på exempelvis en skoluppgift), så försök stanna upp i tanken och fundera. Stämmer det verkligen att du som person är dålig eller var det bara just den här uppgiften som inte gick så bra?

  • Om det bara var uppgiften som gick dåligt, vilket det brukar vara, så skilj mellan ditt värde som människa och din prestation på uppgiften


#2

#3