Välkommen till Progress Me


#1

ProgressMe arbetar aktivt med att stärka unga tjejer som har, eller har haft, någon form av ätstörning och i den här samlingsplatsen diskuterar vi ätstörningar och stöttar varande mot en sundare självbild.

Vi kommer också lägga upp bra evidensbaserade övningar som vi hoppas kan hjälpa till att stärka både självförtroendet och självkänslan hos unga tjejer.